อบรมครูรวี 16 มกราคม 2010 PDF พิมพ์ อีเมล

        เช่นเคยเหมือนทุกปีที่เราจะมีการอบรมครูรวีขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับครูรวีและฝึกอบรมครูรวีรุ่นใหม่จากอนุชนเพิ่มขึ้น ให้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าด้านการสอนรวีเด็ก  แต่ปีนี้นอกจากจะอบรมให้รู้จักการสอนแล้วเราได้อบรมพิเศษเพิ่มเติมจากเดิมนั่นก็คืออบรมการนำนมัสการในคริสตจักรเด็ก มีครูรวีจากคริสตจักรอื่นได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย การอบรมครั้งนี้ทางศูนย์อากาเป้พลัสเซ็นเตอร์ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้กับเรา ทำให้ครูรวีทุกคนที่เข้าอบรมต่างก็ได้รับพระพรกันทุกคน หลังจากจบการอบรมมีการเลี้ยงฉลองด้วยหมูกระทะริมรั้วอร่อย